Tượng Trần Quốc Tuấn mạ vàng để bàn cao cấp

6.000.000