Tranh Mã Đáo Thành Công Vàng Lá Để Bàn Cao Cấp

3.500.000

Tranh mã đáo thành công vàng lá 24k – Đây là hình ảnh ẩn dụ cho sự thành công, tượng trưng tốc chiến tốc thắng, còn mang ý nghĩa l“Khai trương Hồng Phát”.