Tranh Hổ phong thủy mạ vàng 24k

4.000.000

Tranh Hổ phong thủy mạ vàng 24k – như chúng ta được biết Hổ là hình ảnh đại diện cho sức mạnh, quyền uy; biểu tượng cho sự nghiệp, công danh học hành và sự tăng tiến trong công việc, kinh doanh.